Block online!

Block

Block

Block Komiték Donostiak Arkitektura Goi Eskola Teknikorako esklusiboki argitaratu eta banatzen duen magazine bat da. Euskeraz eta Gaztelaniaz argitaratzen da eta nahiz eta orain arte eskolan jendearekin astinduz bakarrik lortu ahal bazen ere, orain Arkitekturazetik jeitsi ditzakezue pdf formatuan, Komitéaren sailetik, irakurri, inprimatu eta banatzeko, edonon eta edonorekin

Block es un magazine gratuito editado y distribuido por Komité en exclusiva para la Escuela de Arquitectura de San Sebastian. Se edita en euskera y castellano y aunque hasta ahora solo se podia conseguir pegandose por un numero los dias que aparecian por la escuela, ahora ya se pueden descargar desde Arkitekturaz en pdf para leer, imprimir y distribuir por donde y con quien querais, desde la sección de Komité.