Udan landa-lan bat egiteko deialdia – Convocatoria para realizar un trabajo de campo en Verano

UDAN LANDA-LAN BAT EGITEKO DEIALDIA
Nori zuzendua: Arkitektura Eskolako azken ikasturteetako ikasleei
Epea: Uztailaren 3an hasi eta abuztuaren 13a bitarte
Non: Hondarribian
Dedikazioa: egun erdikoa
Xedea: 2009ko udan Hondarribian landa-lan bat burutzea da. Lan horrek herriko alde zaharreko eta Portuko etxe multzoa aztertzea du helburu. Azterketa batez ere, etxebizitzen irisgarritasunaren ikuspegitik egingo litzateke, eraikuntzarenetik eta aurrezpen energetikoarenetik.
Lan taldea: Koordinatzailea eta 6 ikasle praktikatan.
Partaidetza eskaera eta epeak: Eskolako idazkaritzan utziko da eskaera-idatzia, 2009ko ekainaren 12a baino lehen. Inprimakia Eskolako Web orrian dago eskegita eta bertan curriculum labur bat eta eskatzailearen datuak adieraziko dira –helbide elektronikoa, bizilekua, telefono zbkia.-, eta baita ere goizez ala arratsaldez ahal ote den.

CONVOCATORIA PARA REALIZAR UN TRABAJO DE CAMPO EN VERANO
Dirigido: a alumnos de los últimos cursos de la Escuela de Arquitectura
Periodo: Desde el día 3 de julio al 13 de agosto de 2009
Donde: En Hondarribia
Dedicación: medio día
Objetivo: El objetivo del trabajo de campo es el de analizar, durante el verano de 2009 el conjunto residencial del Casco Antiguo y del Puerto de Hondarribia, principalmente desde el punto de vista de la accesibilidad, de la construcción y desde el punto de vista del ahorro energético.
Grupo de trabajo: Coordinador y 6 alumnos en prácticas.
Solicitud para participar y plazos: Se entregará antes del 12 de junio un escrito de solicitud en la secretaría de la Escuela. El formulario está colgado en la página Web de la Escuela y en el mismo se aportará un breve curriculum, los datos del solicitante –correo electrónico, dónde reside, teléfono..- así como posibilidad de trabajar por las mañana o por la tarde.